Politica de confidentialitate

Prezenta Politică de confidențialitate cu privire la informații cu caracter personal (denumită în continuare Politică) se aplică tuturor informațiilor pe care TEH-OS COMERT SRL le poate primi despre Utilizator în timp ce utilizează site-ul www.autolab.md, centrele de deservire, serviciile, programele și produse ale TEH-OS COMERT SRL (în continuare - Servicii). Utilizarea Serviciilor semnifică consimțământul necondiționat al Utilizatorului cu privire la această Politică și condițiile de prelucrare a informațiilor sale personale specificate în aceasta; în caz de dezacord cu aceste condiții, utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea Serviciilor. 

 

1. Utilizatorul se angajează să nu plaseze pe Site și să nu trimită nicăieri prin / prin intermediul Site-ului materiale de natura următoare:

- Informațiile personale pe care Utilizatorul le furnizează despre sine în mod independent atunci când se înregistrează (creează un cont) sau în procesul de utilizare a Serviciilor, inclusiv datele personale ale utilizatorului. Informațiile necesare pentru furnizarea Serviciilor (prestarea serviciilor) sunt marcate într-un mod special. Alte informații sunt furnizate de utilizator la discreția sa.

- Datele care sunt transmise automat către Servicii în timpul utilizării lor utilizând software-ul instalat pe dispozitivul Utilizatorului, inclusiv adresa IP, informații de pe cookie, informații despre browser-ul utilizatorului (sau alt program prin care sunt accesate Serviciile) , accesat la ora, adresa paginii solicitate.

- Alte informații despre Utilizator, în cazul în care colectarea și / sau furnizarea acestora sunt definite în documentele de reglementare ale Serviciilor separate. 

 

2. Informațiile personale ale Utilizatorilor, pe care leprimește și le prelucrează TEH-OS COMERT SRL.

- TEH-OS COMERT SRL colectează și stochează doar acele date personale care sunt necesare pentru furnizarea Serviciilor și prestarea de servicii (executarea acordurilor și contractelor cu Utilizatorul).

- TEH-OS COMERT SRL poate utiliza informațiile personale ale Utilizatorului în următoarele scopuri:

- Identificarea părții în cadrul acordurilor și contractelor cu TEH-OS COMERT SRL;

- Furnizarea de Servicii personalizate Utilizatorului ;

- Comunicarea cu utilizatorul, inclusiv expedierea de notificări, cereri și informații cu privire la utilizarea Serviciilor, prestarea de servicii, precum și procesarea cererilor și aplicațiilor de la Utilizator;

- Îmbunătățirea calității Serviciilor, comoditatea utilizării lor, dezvoltarea de noi Servicii și unități;

- Direcționarea materialelor publicitare;

- Efectuarea de studii statistice și alte studii bazate pe date anonimizate.

 

3. Condiții pentru prelucrarea informațiilor personale ale utilizatorului și transferul acestora către persoane terțe.

În ceea ce privește informațiile personale ale Utilizatorului, confidențialitatea acestora este păstrată, cu excepția cazurilor de furnizare voluntară de către Utilizator a informațiilor despre sine pentru accesul general la un număr nelimitat de persoane. 

 

4. TEH-OS COMERT SRL are dreptul de a transfera informațiile personale ale utilizatorului către terți în următoarele cazuri:

- Utilizatorul și-a exprimat consimțământul pentru astfel de acțiuni;

- Transferul este necesar în cadrul utilizării de către Utilizator a unui anumit Serviciu sau pentru a presta un serviciu utilizatorului;

- Transferul este prevăzut de legislația moldovenească sau de altă legislație în vigoare în cadrul procedurii stabilite de lege;

- Un astfel de transfer are loc ca parte a vânzării sau a altui transfer de afaceri (total sau parțial), cu toate acestea toate obligațiile de a respecta termenii prezentei politici în legătură cu informațiile personale primite de acesta sunt transferate achizitorului;

- Pentru a asigura posibilitatea protejării drepturilor și intereselor legitime ale TEH-OS COMERT SRL sau ale persoanelor terțe în cazurile în care utilizatorul încalcă Condițiile de utilizare ale site-ului autolab.md 

 

5. La prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor, TEH-OS COMERT SRL acționează conform Legii Republicii Moldova „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”.

 

6. Modificarea de către Utilizator a informațiilor personale

- Utilizatorul poate modifica oricând (actualiza, suplimenta) informațiile personale furnizate de acesta sau o parte din aceasta, precum și parametrii confidențialității sale.

- Utilizatorul de asemenea poate șterge informații.

 

7. Măsuri utilizate pentru protejarea informațiilor personale ale Utilizatorilor

TEH-OS COMERT SRL ia măsurile organizatorice și tehnice necesare și suficiente pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului de un acces neautorizat sau accidental, de distrugere, modificare, blocare, copiere, distribuire, precum și de alte acțiuni ilegale ale unor părți terțe  cu aceasta. 

 

8. Modificările Politicii de confidențialitate.

TEH-OS COMERT SRL are dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate. Când sunt efectuate modificări în ediția curentă, este indicată data ultimei actualizări. Noua versiune a Politicii intră în vigoare din momentul publicării sale pe site-ul www.autolab.md, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii prevede altfel.

 

9. Legislația Republicii Moldova se va aplica acestei Politici și relației dintre Utilizator și TEH-OS COMERT SRL care apare în legătură cu aplicarea Politicii de confidențialitate.